Omistajarakenne
Omistajarakenne osakkeen prosenttijakauman mukaan
 
 
Osakkeita
% Osakkeista
Muutos
% *
 
Yritykset
Osakkeita
1 544 797
% Osakkeista
17,5
Muutos
-9 821 
%
-0,6
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Osakkeita
2 479 435
% Osakkeista
28,1
Muutos
+2 301 
%
+0,1
 
Julkisyhteisöt
Osakkeita
471 696
% Osakkeista
5,3
Muutos
0 
%
0,0
 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Osakkeita
69 691
% Osakkeista
0,8
Muutos
0 
%
0,0
 
Kotitaloudet
Osakkeita
4 212 876
% Osakkeista
47,7
Muutos
-19 014 
%
-0,4
 
Ulkomaat
Osakkeita
51 791
% Osakkeista
0,6
Muutos
+50 
%
+0,1
 
Yhteensä
Osakkeita
8 830 286
% Osakkeista
100
 
Hallintarekisteröidyt
Osakkeita
3 066 557
% Osakkeista
25,8
Muutos
+26 484 
%
+0,9
 
Osakemäärä
Omistajia
% omistajista
Osakkeita
% osakkeista
Osakemäärä
1 - 100
Omistajia
1 761 
% omistajista
30,8 
Osakkeita
93 065 
% osakkeista
0,8 
Osakemäärä
101 - 500
Omistajia
2 333 
% omistajista
40,8 
Osakkeita
634 776 
% osakkeista
5,3 
Osakemäärä
501 - 1000
Omistajia
824 
% omistajista
14,4 
Osakkeita
653 534 
% osakkeista
5,5 
Osakemäärä
1001 - 5000
Omistajia
641 
% omistajista
11,2 
Osakkeita
1 378 098 
% osakkeista
11,6 
Osakemäärä
5001 - 10000
Omistajia
82 
% omistajista
1,4 
Osakkeita
601 303 
% osakkeista
5,1 
Osakemäärä
10001 - 50000
Omistajia
57 
% omistajista
1,0 
Osakkeita
1 032 368 
% osakkeista
8,7 
Osakemäärä
50001 - 100000
Omistajia
12 
% omistajista
0,2 
Osakkeita
960 266 
% osakkeista
8,1 
Osakemäärä
100001 - 500000
Omistajia
10 
% omistajista
0,2 
Osakkeita
2 295 081 
% osakkeista
19,3 
Osakemäärä
500001 -
Omistajia
% omistajista
0,1 
Osakkeita
4 248 352 
% osakkeista
35,7 
Yhteensä
Omistajia
5 724 
% omistajista
100,0 
Osakkeita
11 896 843 
% osakkeista
100,0 

* Muutos verrattuna edelliseen kuukauteen