Omistajarakenne
Omistajarakenne osakkeen prosenttijakauman mukaan
 
 
Osakkeita
% Osakkeista
Muutos
% *
 
Yritykset
Osakkeita
1 611 567
% Osakkeista
17,9
Muutos
-149 898 
%
-8,5
 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Osakkeita
2 563 214
% Osakkeista
28,5
Muutos
-24 659 
%
-1,0
 
Julkisyhteisöt
Osakkeita
471 696
% Osakkeista
5,2
Muutos
0 
%
0,0
 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Osakkeita
71 061
% Osakkeista
0,8
Muutos
-1 224 
%
-1,7
 
Kotitaloudet
Osakkeita
4 218 093
% Osakkeista
46,9
Muutos
+264 631 
%
+6,7
 
Ulkomaat
Osakkeita
51 738
% Osakkeista
0,6
Muutos
+1 833 
%
+3,7
 
Yhteensä
Osakkeita
8 987 369
% Osakkeista
100
 
Hallintarekisteröidyt
Osakkeita
2 909 474
% Osakkeista
24,5
Muutos
-90 683 
%
-3,0
 
Osakemäärä
Omistajia
% omistajista
Osakkeita
% osakkeista
Osakemäärä
1 - 100
Omistajia
1 619 
% omistajista
29,5 
Osakkeita
87 754 
% osakkeista
0,7 
Osakemäärä
101 - 500
Omistajia
2 233 
% omistajista
40,7 
Osakkeita
609 434 
% osakkeista
5,1 
Osakemäärä
501 - 1000
Omistajia
815 
% omistajista
14,9 
Osakkeita
648 938 
% osakkeista
5,5 
Osakemäärä
1001 - 5000
Omistajia
648 
% omistajista
11,8 
Osakkeita
1 422 483 
% osakkeista
12,0 
Osakemäärä
5001 - 10000
Omistajia
87 
% omistajista
1,6 
Osakkeita
644 089 
% osakkeista
5,4 
Osakemäärä
10001 - 50000
Omistajia
60 
% omistajista
1,1 
Osakkeita
1 100 921 
% osakkeista
9,3 
Osakemäärä
50001 - 100000
Omistajia
11 
% omistajista
0,2 
Osakkeita
884 507 
% osakkeista
7,4 
Osakemäärä
100001 - 500000
Omistajia
11 
% omistajista
0,2 
Osakkeita
2 413 959 
% osakkeista
20,3 
Osakemäärä
500001 -
Omistajia
% omistajista
0,1 
Osakkeita
4 084 758 
% osakkeista
34,3 
Yhteensä
Omistajia
5 488 
% omistajista
100,0 
Osakkeita
11 896 843 
% osakkeista
100,0 

* Muutos verrattuna edelliseen kuukauteen