Osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin

Osakeomistuksen jakautuminen suuruusluokittain

Arkisto

Osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 30.11.2019

Kaikki osakkeet
 
 
Osakkeiden määrä, kpl
Osuus kaikista osakkeista, %
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat
Osakkeiden määrä, kpl
36 052 261
Osuus kaikista osakkeista, %
36,05
Yritykset ja asuntoyhteisöt
Osakkeiden määrä, kpl
23 913 074
Osuus kaikista osakkeista, %
23,91
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Osakkeiden määrä, kpl
3 309 201
Osuus kaikista osakkeista, %
3,31
Julkisyhteisöt*
Osakkeiden määrä, kpl
8 026 078
Osuus kaikista osakkeista, %
8,02
Kotitaloudet
Osakkeiden määrä, kpl
23 491 815
Osuus kaikista osakkeista, %
23,49
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt**
Osakkeiden määrä, kpl
5 227 323
Osuus kaikista osakkeista, %
5,23
Yhteensä
Osakkeiden määrä, kpl
100 019 752
Osuus kaikista osakkeista, %
100
Joista hallintarekisteröityjä
Osakkeiden määrä, kpl
35 657 462
Osuus kaikista osakkeista, %
35,65
A-osakkeet
 
 
Osakkeiden määrä, kpl
Osuus A-osakkeista, %
Osuus kaikista osakkeista, %
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat
Osakkeiden määrä, kpl
753 697
Osuus A-osakkeista, %
2,37
Osuus kaikista osakkeista, %
0,75
Yritykset ja asuntoyhteisöt
Osakkeiden määrä, kpl
18 853 910
Osuus A-osakkeista, %
59,41
Osuus kaikista osakkeista, %
18,85
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Osakkeiden määrä, kpl
231 227
Osuus A-osakkeista, %
0,73
Osuus kaikista osakkeista, %
0,23
Julkisyhteisöt*
Osakkeiden määrä, kpl
3 981 641
Osuus A-osakkeista, %
12,55
Osuus kaikista osakkeista, %
3,98
Kotitaloudet
Osakkeiden määrä, kpl
5 753 870
Osuus A-osakkeista, %
18,13
Osuus kaikista osakkeista, %
5,75
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt**
Osakkeiden määrä, kpl
2 162 662
Osuus A-osakkeista, %
6,81
Osuus kaikista osakkeista, %
2,16
Yhteensä
Osakkeiden määrä, kpl
31 737 007
Osuus A-osakkeista, %
100
Osuus kaikista osakkeista, %
31,73
Joista hallintarekisteröityjä
Osakkeiden määrä, kpl
703 285
Osuus A-osakkeista, %
2,22
Osuus kaikista osakkeista, %
0,70
B-osakkeet
 
 
Osakkeiden määrä, kpl
Osuus B-osakkeista, %
Osuus kaikista osakkeista, %
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat
Osakkeiden määrä, kpl
35 298 564
Osuus B-osakkeista, %
51,69
Osuus kaikista osakkeista, %
35,29
Yritykset ja asuntoyhteisöt
Osakkeiden määrä, kpl
5 059 164
Osuus B-osakkeista, %
7,41
Osuus kaikista osakkeista, %
5,06
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Osakkeiden määrä, kpl
3 077 974
Osuus B-osakkeista, %
4,51
Osuus kaikista osakkeista, %
3,08
Julkisyhteisöt*
Osakkeiden määrä, kpl
4 044 437
Osuus B-osakkeista, %
5,92
Osuus kaikista osakkeista, %
4,04
Kotitaloudet
Osakkeiden määrä, kpl
17 737 945
Osuus B-osakkeista, %
25,98
Osuus kaikista osakkeista, %
17,73
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt**
Osakkeiden määrä, kpl
3 064 661
Osuus B-osakkeista, %
4,49
Osuus kaikista osakkeista, %
3,06
Yhteensä
Osakkeiden määrä, kpl
68 282 745
Osuus B-osakkeista, %
100
Osuus kaikista osakkeista, %
68,97
Joista hallintarekisteröityjä
Osakkeiden määrä, kpl
34 954 177
Osuus B-osakkeista, %
51,19
Osuus kaikista osakkeista, %
34,95

Osakeomistuksen jakautuminen suuruusluokittain  30.11.2019

Kaikki osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl
Osuus osakkaista, %
Osakkeita yhteensä
Osuus Osakkeista
Osakkeita
1 - 100
Osakkaiden määrä, kpl
16 306
Osuus osakkaista, %
39,57
Osakkeita yhteensä
782 130
Osuus Osakkeista
0,78
Osakkeita
101 - 500
Osakkaiden määrä, kpl
13 978
Osuus osakkaista, %
33,92
Osakkeita yhteensä
3 680 608
Osuus Osakkeista
3,68
Osakkeita
501 - 1 000
Osakkaiden määrä, kpl
4 772
Osuus osakkaista, %
11,58
Osakkeita yhteensä
3 752 155
Osuus Osakkeista
3,75
Osakkeita
1 001 - 5 000
Osakkaiden määrä, kpl
4 794
Osuus osakkaista, %
11,64
Osakkeita yhteensä
10 441 969
Osuus Osakkeista
10,44
Osakkeita
5 001 - 10 000
Osakkaiden määrä, kpl
740
Osuus osakkaista, %
1,80
Osakkeita yhteensä
5 220 930
Osuus Osakkeista
5,22
Osakkeita
10 001 - 50 000
Osakkaiden määrä, kpl
502
Osuus osakkaista, %
1,22
Osakkeita yhteensä
9 974 869
Osuus Osakkeista
9,97
Osakkeita
50 001 - 100 000
Osakkaiden määrä, kpl
59
Osuus osakkaista, %
0,14
Osakkeita yhteensä
4 171 971
Osuus Osakkeista
4,17
Osakkeita
100 001 - 500 000
Osakkaiden määrä, kpl
36
Osuus osakkaista, %
0,09
Osakkeita yhteensä
6 480 894
Osuus Osakkeista
6,48
Osakkeita
500 001 - 999 999 999 999
Osakkaiden määrä, kpl
16
Osuus osakkaista, %
0,04
Osakkeita yhteensä
55 514 226
Osuus Osakkeista
55,50
Yhteensä
Osakkaiden määrä, kpl
41 203
Osuus osakkaista, %
100,00
Osakkeita yhteensä
100 019 752
Osuus Osakkeista
100,00
A-osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
A-osakkeet yhteensä
Osuus A-osakkeista, %
Osakkeita
1 - 100
Osakkaiden määrä, kpl
3 903
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
42,96
A-osakkeet yhteensä
148 640
Osuus A-osakkeista, %
0,47
Osakkeita
101 - 500
Osakkaiden määrä, kpl
2 033
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
22,38
A-osakkeet yhteensä
512 522
Osuus A-osakkeista, %
1,61
Osakkeita
501 - 1 000
Osakkaiden määrä, kpl
1 130
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
12,44
A-osakkeet yhteensä
984 963
Osuus A-osakkeista, %
3,10
Osakkeita
1 001 - 5 000
Osakkaiden määrä, kpl
1 398
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
15,39
A-osakkeet yhteensä
3 337 477
Osuus A-osakkeista, %
10,52
Osakkeita
5 001 - 10 000
Osakkaiden määrä, kpl
318
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
3,50
A-osakkeet yhteensä
2 250 016
Osuus A-osakkeista, %
7,09
Osakkeita
10 001 - 50 000
Osakkaiden määrä, kpl
254
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
2,80
A-osakkeet yhteensä
5 396 076
Osuus A-osakkeista, %
17,00
Osakkeita
50 001 - 100 000
Osakkaiden määrä, kpl
33
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
0,36
A-osakkeet yhteensä
2 365 514
Osuus A-osakkeista, %
7,45
Osakkeita
100 001 - 500 000
Osakkaiden määrä, kpl
9
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
0,10
A-osakkeet yhteensä
1 565 534
Osuus A-osakkeista, %
4,93
Osakkeita
500 001 - 999 999 999 999
Osakkaiden määrä, kpl
7
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
0,08
A-osakkeet yhteensä
15 176 265
Osuus A-osakkeista, %
47,82
Yhteensä
Osakkaiden määrä, kpl
9 085
Osuus A-osakkeiden omistajista, %
100,00
A-osakkeet yhteensä
31 737 007
Osuus A-osakkeista, %
100,00
B-osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
B-osakkeet yhteensä
Osuus B-osakkeista, %
Osakkeita
1 - 100
Osakkaiden määrä, kpl
13 569
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
39,11
B-osakkeet yhteensä
687 745
Osuus B-osakkeista, %
1,01
Osakkeita
101 - 500
Osakkaiden määrä, kpl
12 837
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
37,00
B-osakkeet yhteensä
3 394 258
Osuus B-osakkeista, %
4,97
Osakkeita
501 - 1 000
Osakkaiden määrä, kpl
3 887
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
11,20
B-osakkeet yhteensä
2 966 723
Osuus B-osakkeista, %
4,34
Osakkeita
1 001 - 5 000
Osakkaiden määrä, kpl
3 690
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
10,64
B-osakkeet yhteensä
7 770 248
Osuus B-osakkeista, %
11,38
Osakkeita
5 001 - 10 000
Osakkaiden määrä, kpl
394
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
1,14
B-osakkeet yhteensä
2 785 690
Osuus B-osakkeista, %
4,08
Osakkeita
10 001 - 50 000
Osakkaiden määrä, kpl
259
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
0,75
B-osakkeet yhteensä
4 986 442
Osuus B-osakkeista, %
7,30
Osakkeita
50 001 - 100 000
Osakkaiden määrä, kpl
26
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
0,07
B-osakkeet yhteensä
1 856 624
Osuus B-osakkeista, %
2,72
Osakkeita
100 001 - 500 000
Osakkaiden määrä, kpl
22
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
0,06
B-osakkeet yhteensä
4 208 818
Osuus B-osakkeista, %
6,16
Osakkeita
500 001 - 999 999 999 999
Osakkaiden määrä, kpl
10
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
0,03
B-osakkeet yhteensä
39 626 197
Osuus B-osakkeista, %
58,03
Yhteensä
Osakkaiden määrä, kpl
34 694
Osuus B-osakkeiden omistajista, %
100,00
B-osakkeet yhteensä
68 282 745
Osuus B-osakkeista, %
100,00

* Julkisyhteisöt = esim. kunnat, Ahvenanmaan maakuntahallinto, työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot.

** Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt = mm. apurahoja jakavat säätiöt, edunvalvontajärjestöt ja erilaiset yleishyödylliset yhdistykset.